Aplikace poznatků psychologie zdraví v léčebně preventivní péči, 21 hodin – pouze e-learning

Lektor: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.