Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.10/03.0025.

Psychologie a krizové intervence, zvládání konfliktních pacientů, celk. rozsah 21 hodin

Lektor: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

Prezentační dovednosti, MS Powerpoint a Internet, v rozsahu 40 hodin

Lektor: Ing. Pavel Blažek

Statistika a MS Excel, v rozsahu: 40 hodin

Lektor: Mgr. Václav Bláha

Možnosti využití MS Windows a MS Word, v celk. rozsahu 40 hodin

Lektor: Jiří Rydrych

Psychosociální aspekty katastrof a krizové řízení, celk. rozsah: 40 hodin

Lektor: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

Informační technologie praktického lékaře, celk. rozsah: 40 hodin

Lektor: MUDr. Jan Psutka

Základy informačních technologií, celk. rozsah 40 hodin

Lektor: MUDr. Jan Psutka

MS Windows a MS Word pro podmínky zdravotnictví, 40 hodin – pouze e-learning

Lektor: Jiří Rydrych

Psychologie a syndrom vyhoření, v rozsahu: 40 hodin – pouze e-learning

Lektor: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

Aplikace poznatků psychologie zdraví v léčebně preventivní péči, 21 hodin – pouze e-learning

Lektor: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.