Psychologie a syndrom vyhoření, v rozsahu: 40 hodin – pouze e-learning

Lektor: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.