Možnosti využití MS Windows a MS Word, v celk. rozsahu 40 hodin

Lektor: Jiří Rydrych