Prezentační dovednosti, MS Powerpoint a Internet, v rozsahu 40 hodin

Lektor: Ing. Pavel Blažek