Psychosociální aspekty katastrof a krizové řízení, celk. rozsah: 40 hodin

Lektor: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.