Psychologie a krizové intervence, zvládání konfliktních pacientů, celk. rozsah 21 hodin

Lektor: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.